Med ett intresse för unga i vårt samhälle

Året var 2001 när jag satt i ett rum i ungdomsverkstaden Sveps utrymmen på Simonsgatan 8 i Helsingfors. Framför mig hade jag en lista med namn på ungdomar som av orsak eller annan avbrutit sina studier på andra stadiet, i handen hade jag en telefonlur. Jag var praktikant i socialt arbete från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och utförde min tre månader långa praktikperiod på Sveps. Min uppgift den dagen var att ringa upp dessa ungdomar, kartlägga deras situation och informera dem om Sveps, välkomna dem till oss för en träff med personalen. Det jag gjorde var uppsökande ungdomsarbete, fast det kallades förmodligen något annat vid den tiden.

De facto visade det sig vara en avgörande uppgift, en avgörande praktik, för när jag ser tillbaka, blir det tydligt att det var där mitt intresse för arbete med unga väcktes. Jag var intresserad av individerna, vad var deras story, vad var det som gjorde att just de hade svårt att hitta sin plats i samhället, hur såg de själv på situationen och vart var de på väg? Det fanns många frågor och inte alltid enkla svar.

Efter dryga tio år med arbete med unga huvudsakligen inom tredje sektorn på svenska i Helsingfors, arbetar jag idag som forskarsocialarbetare vid Mathilda Wrede-institutet. Jag är fortfarande intresserad av samma frågeställningar. Jag samarbetar även än idag med de flesta som jobbade vid Sveps under praktiktiden. Mathilda Wrede-institutet fungerar som ett forsknings- och utvecklingsinstitut som sammanför utbildning, forskning och praktik inom det sociala området. Till mitt forskningsuppdrag hör att ur ett brukarperspektiv se på svenskspråkiga välfärdstjänster i Helsingfors. Hur upplever unga delaktighet, vilka erfarenheter de har av bemötande, hur tar deras eget aktörskap sig uttryck och hur man kunde utveckla tjänster ur ett ungdomsperspektiv.

Efter kandidatexamen vid Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet fortsatte jag med magisterstudier i socialt arbete vid Helsingfors universitet och i höst inleder jag doktorandstudier i samma ämne. Jag rekommenderar med värme studier i socialt arbete vid Helsingfors universitet. Undervisningen är högklassig och magisterexamen ger dig en palett av möjligheter för framtiden.

Jag är oerhört tacksam över att idag få kombinera min erfarenhet av flera års arbete med unga med forskning. Till dig som funderar över studieinriktning eller möjligheter inom arbetslivet – utgå från dig själv, var ligger ditt intresse, vilka frågeställningar får dig engagerad? Och viktigast av allt, detta behöver du inte veta genast, det kommer med tiden. Det finns också hjälp att få med att hitta den rätta vägen, så bli inte ensam med dina funderingar. Börja någonstans och se vad det leder till. Och var inte rädd för att kasta dig in i det okända.

Frida Westerback, forskarsocialarbetare, doktorand