Gymnastiklärare – Motion på arbetstid och långa lov

Hur jag blev gymnastiklärare och varför är kanske lite oklart för mig, det liksom bara blev så. Det är ändå rätt logiskt om man funderar på saken. Jag är sportig, tycker om alla sportgrenar och trivs med ungdomar. Jag har sedan ung, genom mina hobbyer, varit tränare och ledare för unga. Det är ju nästan helt klart att gymnastikläraryrket borde passa mig. Jag vet inte om det gör det, men logiskt är det. Jag kan inte heller säga att det skulle vara mitt drömyrke, men helt okej är det.

Jag vet som sagt inte riktigt hur det blev så att jag blev gymnastiklärare. Mina papper skickades in efter gymnasiet och jag blev kallad till inträdesproven. Efter det blev jag antagen till Jyväskylä, det enda stället var du kan studera till gymnastiklärare i Finland. Gymnastiklärarutbildningen är en av de svåraste i landet att bli antagen till, som finskspråkig. För svenskspråkiga är det betydligt lättare, eftersom antalet sökande har varit mycket lågt. De svenskspråkiga har en egen kvot. Inträdesprovets första skede är ett skriftligt prov. På basen av provet och förhandspoäng kallas du sedan till ett idrottstest där du visar dina kunskaper i olika sportgrenar.

Studierna är riktigt trevliga. Jyväskylä är en fin studiestad och studiekompisarna är ypperliga. Likasinnade typer som du dagligen idrottar och umgås (studerar) med. Studierna är ungefär hälften idrott och hälften teori. Tänk dig att få idrotta och att det räknas som studier, skoj. Lärarpraktiken sker i Vasa, ifall du blivit antagen med den svenska kvoten.

Jag har hört att en del inte vill söka till Jyväskylä för att det är långt borta eller för att studierna går på finska. Jag lovar att ett beslut att studera i Jyväskylä inte är något du ångrar. Om du tycker om att sporta och att umgås med människor kommer du att trivas. Studierna går bra fastän de är på finska och de som har antagits med den svenska kvoten får skriva sina uppgifter på svenska. Du får dessutom vara en del av en gemenskap som är helt otrolig. Du behöver inte vara toppidrottare men du skall nog vara idrottslig.

Jag tror att alla har en bild av hur det är att vara gymnastiklärare, för alla har gått i skolan. Ändå blev min bild av yrket helt annorlunda under mina studier. Det är nog inte alls så som jag hade inbillat mig, jag trodde jobbet skulle vara mycket lättare. Läraryrket överlag kräver planering och efterbehandling, inte bara själva insatsen under lektionerna. Det behövs för att lektionen skall bli så bra som möjligt, både för eleverna och för dig själv.

Mina arbetsdagar är alla olika. Men det är just det som är så bra. Jag har svårt att se mig jobba från 8-16 alla dagar. Jag vet aldrig hur dagen kommer att se ut. Dagen kan gå helt åt skogen, och då menar jag inte orientering. Men den kan också räddas av en kommentar från någon enstaka elev. Men samma elev kan nästa dag ge dig gråa hår. När du jobbar med människor, speciellt unga, är det de som utformar din dag.

Lärare har stor frihet. Du får lära ut ditt läroämne på det sätt du själv upplever är bäst. Den friheten är viktig eftersom vi alla är olika. Till exempel förra veckan fick jag motionera på arbetstid och fick lön för det. Jobbet är stressigt men du får tid att koppla av under loven. De långa loven är en förutsättning för att orka jobba med eleverna, för då skolan är i gång har du hemskt lite fritid.

Om du känner att gymnastikläraryrket kanske passar dig, sök till Jyväskylä. Yrket är viktigt och får en större roll hela tiden då inaktiviteten bland barn och unga blir allt vanligare. Ifall du har idéer på hur vi kan motarbeta det så behövs du för att förverkliga dem, för ungdomarnas skull.

Markus