Så testa dig fram, och när du vet vad du vill – kör hårt!

När jag var liten vill jag bli författare. När jag var lite större ville jag bli journalist. Jag blev översättare. Jag har alltid älskat språk och att läsa. Ordvitsar, ordspråk, slang och egna, påhittade ord – det finns väl inget roligare? Att leta efter stavfel i den svenska texten på mjölktölken eller kexpaketet var något jag tidigt höll på med (dessa råder det ju tyvärr ingen brist på precis i det här landet). Jag borde kanske ha anat redan då vartåt det barkade…

Jag arbetar alltså som översättare från finska till svenska, och har gjort det på heltid sedan våren 2012. Jag översätter facktexter, vilket omfattar i princip alla icke-litterära texter. Mest översätter jag reklam och andra typer av marknadsföring, men texterna kan även handla om exempelvis turism eller affärsverksamhet. Något av det bästa med att jobba som översättare är att arbetet är otroligt varierande och du lär dig nya saker hela tiden. En dag kan du jobba med att översätta en veterinärkliniks webbplats för att nästa ta dig an en guide om Finland för invandrare! Som översättare kan du välja att specialisera dig på olika typer av texter, såsom medicinska eller tekniska texter eller lagtexter.

Även om översättare har vitt skilda bakgrund är språkstudier att rekommendera. Att börja ta mig an översättningsuppdrag redan under studietiden blev för mig ett bra sätt att testa om detta var någonting jag ville satsa på som yrke. En vanlig missuppfattning är att översättare är språkgenier som talar en massa olika språk flytande, men det räcker faktiskt med utmärkta kunskaper i två språk – i synnerhet färdigheterna i det egna modersmålet är avgörande eftersom detta är ditt arbetsspråk.

Jag är frilansare, vilket innebär att jag är min egen chef. Det finns flera sätt att verka som frilansare: jobba med skattekort, grunda egen firma eller gå med i ett andelsbolag som sköter faktureringen åt dig. För att lyckas som frilansare måste du vara företagsam och aktivt våga kontakta folk samt tro på din egen yrkeskunskap och kompetens. Det är jätteviktigt att skapa nätverk med andra i din bransch och vara aktiv på sociala medier, så att du är synlig för både potentiella kunder och kollegor. Som frilansare kan du i stor utsträckning påverka dina egna arbetstider och arbetsförhållanden.

Man måste inte veta exakt vad man vill bli när man blir stor. Det räcker med att veta vad man tycker är roligt och intressant! Så testa dig fram, och när du vet vad du vill – kör hårt!

Sofia