En möjlighet att alltid lära sig något nytt

Som barn drömde jag om att bli läkare eller veterinär som vuxen. I gymnasiet ändrade tankarna till att bli psykolog eller inredningsarkitekt, men när vår årskurs fick bekanta sig med olika universitet och högskolor blev jag intresserad av barnmorskans yrke. Slutligen sökte jag in till Arcada som var den närmaste svenska yrkeshögskolan i huvudstadsregionen. Jag var nöjd över att jag äntligen fick en stark känsla om att vad ”jag ville bli som stor”.

Studierna började intensivt med både teori och praktik. Då jag började studera 2003 började barnmorskestudierna
först med sjukskötarstudier vartefter man hade möjligheten att specialisera sig till bl.a. anestesi och operationsvård, hälsovård, kirurgisk sjukvård eller att bli barnmorska. Studietiden var mycket givande men också krävande eftersom vi hade flera kurser att delta i samt att läsa till tenter och göra uppsatser. Även om det kändes tungt ibland så kändes det bra att studera och att få erfarenhet via praktiken. På praktiken fick jag oftast bra handledning samt en möjlighet att pröva självständigt för att bli mer säker som kommande barnmorska. Studielivet kändes också roligt pga. sämjan i vår grupp. Studietiden pågick i dryga fem år vilket innefattade grundstudierna, specialiseringsstudierna och slutarbetet.

Då jag blev färdig barnmorska 2008 började jag arbeta som inhoppare på olika avdelningar som bl.a. barnsängs- och förlossningsavdelningen på Kvinnokliniken. Jag arbetade också som sjukskötare på en barnavdelning i Västra Nylands sjukhus och på en avdelning för patienter med ätstörningar. Tiden då jag arbetade som inhoppare var mycket intressant eftersom jag fick lära mig en massa nytt på ett rätt så brett område inom sjukvården. Samtidigt gav det
också möjligheten att bekanta sig med olika inriktningar inom sjukvården. Även om jag gillade mitt jobb på de olika avdelningarna så var det också tungt eftersom arbetet bestod till största delen av treskiftesarbete (morgon, kväll -och nattskift). Jag valde därför att fortsätta med mina studier för att bli hälsovårdare t.ex. på en mödrarådgivning.
Eftersom jag hade blivit färdig barnmorska så fick jag en stor del av kurser och praktik till godo, så mina hälsovårdarstudier tog ett drygt år och jag blev utexaminerad 2010.

Under studietiden hade jag en möjlighet att arbeta som barnmorska på mödrarådgivningen i Kyrkslätt, var jag senare sedan fick tjänst, och nu arbetar jag som hälsovårdare på preventivrådgivningen var jag trivs mycket bra.
Mitt arbete på preventivrådgivningen är rätt så mångsidigt eftersom rådgivningen erbjuder olika tjänster som t.ex.
val av passande preventivmetod, möjlighet för könssjukdomsprov, papa prov och diskussion om sexualitet och preventivmedel. Preventivrådgivningen erbjuder också tider till läkare för t.ex. insättning av spiral och preventivkapsel. Kvinnorna som använder tjänsterna är till största delen i åldern 14-50+. Poängen med preventivrådgivningen är att erbjuda pålitliga metoder för ett tryggt sexliv samt stöd och diskussionsmöjligheter för dem som inte kan diskutera t.ex. hemma om sin sexualitet eller om preventivmedel. På mottagningen har kvinnan eller tjejen möjligheten att fråga råd om bl.a. sexual hälsa och olika gynekologiska symptom eller problem. Preventivrådgivningen erbjuder också telefontider då kunden kan ringa mig för att fråga råd eller förnya t.ex. sitt p-piller recept.

Jag upplever att arbeta med människor känns bra och naturligt eftersom arbetet går ut på att diskutera, handleda
och lyssna. Arbetet kräver en del handfärdigheter och kunskap samt ett intresse för att utvecklas och lära sig nytt.
Jag har insett att jag alltid har en möjlighet att lära mig nytt och vid behov utveckla min kompetens som hälsovårdare och barnmorska.

Elina Strandell