Stereotyper och förväntningar

Normer underlättar ofta livet, de hjälper oss att veta hur vi skall bete oss i olika situationer och hur andra människor kommer att bete sig gentemot oss.  Men i detta ligger också problemet.  Alla människor är olika och stereotypa uppfattningar kan leda till pinsamma, sårande eller rent av fördomsfulla möten.

Detta inlägg handlar om hur media kan förvränga vår uppfattning om verkligheten.

Bloggen “Africa is a Country” behandlar missuppfattningar som människor har om Afrika.  I ett inlägg lyfter bloggen fram hur det verkar som att alla böcker som är skrivna av Afrikaner eller som handlar om Afrika alltid har ett Akaciaträd och en gyllene solnedgång på pärmen trots att Akacior inte ens växer på många håll i Afrika.

Diskussionen fortsätter också på en annan blogg som du kan läsa här.

Denna typ av generalisering och andrafiering genomsyrar ofta våra medier.  Journalister och layoutare slarvar eller låter bli att göra ordentlig forskning innan de publicerar något och mediakonsumenterna hjärntvättas att tro att dessa bilder motsvarar det genuina och verkliga.

Ett liknande exempel är kidnappningen av 275 Nigerianska skolflickor. I sociala medier har en kampanj förts för att flickorna skall komma hem igen men både i denna kampanj samt i BBCs nyhetsrapportering har fotografier av Ami Vitale använts som inte alls föreställer dessa Nigerianska flickor.  I själva verket är de tagna i Guinea-Bissau i ett alldeles annat sammanhang.  Fotografen uttrycker sin frustration över hur bilderna använts i en intervju som kan läsas här.

Avslutningsvis har fotografen Jimmy Nelson rest världen runt och fotograferat stammar och folk “innan de försvinner”.  I och för sig är initiativet beundransvärt som en form av dokumentation och bilderna är väldigt fascinerande på grund av alla de intressanta kulturella uttryck, kläder och människor som de porträtterar. Men åter känns det som om bilderna snarare skapar ett intryck av exotiska stammar som verkligen är annorlunda än oss.