Forever young

Skådespelare. Nattvakt. Städare. Miljöaktivist. Reporter. Historiker. Lärare. Polis. Statsvetare. Riksdagsassistent. Politiker. Förvaltare. Informatör. Verksamhetsledare. Koordinator. Ungdomssekreterare.

Hälften av dessa yrken har jag velat bli, hälften har jag utövat. För säkerhets skull: skådis, historiker, lärare och polis har jag inte varit, men nog funderat på de som framtida yrken. Idag är jag ungdomssekreterare i Raseborg sedan fem månader. Jag är fortfarande ganska ny på jobbet och lär mig hela tiden. Det är ett jobb jag aldrig tänkte mig söka, tills arbetet en dag var ledigt och jag vågade söka det. Det är jag väldigt glad för.

Vad gör en ungdomssekreterare?
Jobbet ser olika ut i olika kommuner. Det gemensamma är att man jobbar för och med ungdomar.
I Raseborg finns det förutom mig fem anställda på heltid och sju timanställda. Jag är de anställdas förman.
Min arbetsplats är ungdomsbyrån och jag har hand om en budget på ungefär 500 000 euro. Ungdomsbyrån har verksamhet i hela staden och ungdomsgårdar på fem olika platser. Det är roligt att få jobba med unga människor.
Jag har varit politiskt aktiv kommunalt och nationellt i 10 år och alltid funderat mycket på ungdomars situation.
Nu får jag jobba konkret med ungdomarna och försöka genomföra det jag talat om. Kommunen är en stor arbetsgivare och även om det inte alltid går så snabbt framåt som man kanske vill så är jag hittills väldigt nöjd med mitt jobb.

Hur har jag kommit hit?
Min arbetskarriär är brokig. Jag har inte haft någon ”masterplan” utan tagit chansen när den kommit emot.
Det betyder att jag nu har ett brett kunnande, som passar mig. Jag gör gärna olika arbetsuppgifter och tycker om ett mångsidigt jobb. Gymnasiet gick jag i Helsingfors och efter ett mellanår i Wien började jag studera vid Åbo Akademi. Examen har jag som kandidat i offentlig förvaltning. Det betyder att jag kan förvalta nästan vad som helst och det ger också möjlighet att söka många olika jobb. Jag tror att vi som är unga idag ska vara redo att byta jobb och omskola oss för att hitta jobb. På ett sätt kan det vara skrämmande men det betyder också att din yrkesidentitet kan ändra, du ”måste” inte jobba med samma sak hela livet.

Jag har många gånger funderat på vad som är rätt och fel när jag gjort stora livsbeslut. Jag tror inte det finns något sådant som generella svar på vad som lönar sig. Att följa sitt hjärta och om möjligt ha roligt på vägen gör förutom livet också arbetslivet bättre.

Fredrika Åkerö
Ungdomssekreterare och för alltid ung
Raseborg