Normtestet

Uppdrag Ninjas är en normkritisk grupp i Sverige som jobbar för jämställdhet med unga som målgrupp.  Sidan verkar väl värd att följa med eftersom materialet som tillsvidare publicerats är roligt, intressant och erbjuder konkreta verktyg i hur man kan jobba normkritiskt för jämställdhet i skolan.

Jag vill framförallt lyfta fram Normtestet, ett inlägg som handlar om att normtesta läromedel.  Ser världen verkligen ut som i våra läromedel och om inte så var är det som felen ligger?

Dessutom har Uppdrag Ninjas ett lektionsupplägg om normer som nog passar till och med ganska unga.  Rekommenderas mycket varmt!