Världen som arbetsplats?

Jag vet att du som just nu läser funderar och söker inspiration inför studier, ett framtida jobb eller försöker luska ut
hur just du skall hitta din plats i arbetslivet. Jag kan avslöja en hemlighet. Jag funderar också fortfarande på vad jag vill bli som ”stor“ och på hur mitt nästa steg skall se ut. Så lugn, du kommer att hitta din väg.

På min egen väg har jag alltid varit nyfiken på andra länder och på att jobba internationellt. Jag tycker det är fascinerande att jobba med människor från andra kulturer, märka att man sist och slutligen är ganska lika varandra och använda olikheterna som en styrka i teamet, som kan ge mervärde och leda till något bättre. Redan i gymnasiet, som 17-åring, åkte jag ett år som utbyteselev  till Frankrike, vilket fortfarande är en av de upplevelser som format mig mest och som jag är mest stolt över.

Tack vare mitt intresse för samhället studerade jag sedan statsvetenskap, ett val som passade mig bra. Det var en lycklig slump att det blev så, och utbildningen var tillräckligt bred, tillät valmöjligheter också under studierna, och möjliggjorde att jag inte behövde välja exakt vad jag ville bli, utan kunde pröva mig fram. Jag läste mycket EU-studier, och ännu mera om ledarskap och organisation. Minst lika mycket lärde jag mig utanför föreläsningarna och tentläsningen, genom studentorganisationer och genom att engagera mig i olika ungdomsorganisationer.

Det första rådet jag vill ge dig är verkligen att samla på dig många olika erfarenheter och ett brett kunnande.
Utöver min examen har jag många gånger haft hjälp av de praktikplatser jag haft, av kurser och utbildningsprogram som jag deltagit i utanför universitetet, av mitt föreningsengagemang och allt det frivilligarbete som jag gjort inom olika organisationer och styrelser genom åren. Dessa erfarenheter har gett mig ett annat kunnande, en trovärdighet och många färdigheter som det är svårt att lära sig om i böcker.

Vidare har jag varit öppen för olika möjligheter då de har presenterat sig. Jag har jobbat både i Bryssel och i Finland
med EU-frågor, och just nu jobbar jag i Berlin för ungdomar över hela Europa. Dagligen håller jag kontakt med personer i många olika länder, jobbar med kulturella skillnader och internationellt samarbete. Trots att jag sitter stora delar av mina arbetsdagar bakom ett bord, framför en dator, känns mitt jobb ändå meningsfullt. Jag vet att vår verksamhet når ut till ungdomar, påverkar dem konkret, får dem att tänka till och lämnar djupa och viktiga spår i dem.
Det tycker jag är viktigt och det känns fint.

Det andra rådet jag vill lämna dig med är att våga vara mobil och flexibel, också geografiskt, för att kunna få allt det du vill ha. Om alternativen hemma i Finland känns begränsade och tävlan om de bra arbetsplatserna känns tuff, finns det också spännande utmaningar att ta sig an utomlands. För mig själv känns det samtidigt tryggt att veta att Finland finns kvar, så att jag kan återvända hem, sen när jag vill och är färdig med denna upptäcktsresa.

Men än så länge är jag upptagen med att njuta, supa in så mycket jag kan, lära mig mera och samtidigt fundera vidare på vart nästa steg går.

Krista Simberg
Executive Director
European Youth Parliament