Åsiktsfrihet vs. hets mot folkgrupp

MTV3 rapporterar att invånarna i Lieksa är rädda för en våg av rasistisk brottslighet.  Oron väcktes efter att riksdagsledamoten Jussi Halla-Aho (SF) besökte staden och kritiserade integrationen av invandrare och kommenterade invandringens kostnader.

Staden har sedan tidigare plågats av rasistisk brottslighet och nu befarar såväl invandrare, stadsfullmäktiges ordförande och stadsdirektören att Halla-Ahos uttalande kommer att ha negativa konsekvenser för invånare och stad.

Eftersom det kan vara svårt att förstå var gränsen för åsiktsfrihet går och hets mot folkgrupp tar vid är det värdefullt att diskutera ämnet i grupp och MTV3 presenterar förtjänstfullt i sin artikel olika synpunkter på problemet.

Om en använder artikeln som underlag för denna diskussion föreslår vi följande diskussionsöppningar:

– Identifiera de olika synpunkterna i texten (invandraren, kommunalpolitikern, Halla-Aho)

– Presenteras det några stereotypa uppfattningar i texten?

– Hurudan argumentation använder personerna i texten?  Vad baseras argumenten på (känslor, fakta, missnöje, allas bästa, kommunens bästa)?

– Vad försöker Halla-Aho uppnå med sitt utspel?

Leta tillsammans reda på lagen om hets mot folkgrupp och grundlagens paragraf om yttrandefrihet.  Diskutera innehållet i lagarna.  Ni kan också fundera på hur lagarna har tillämpats i olika fall.  Lagarna hittar ni via Finlex.