Mediefostran, könsroller och feminism

Nu och då dyker det upp spännande grejer i Facebookflödet och för inte länge sedan var det många som delade en sida som heter 33 anledningar.  Sidan argumenterar för varför feminism är viktigt men jag tycker den också har många bra exempel som kunde användas för mediefostran.

I grundskolans läroplan står det skrivet att “Eleven skall lära sig att förhålla sig kritiskt till innehållet i den information som förmedla av medierna och att begrunda hithörande etiska och estetiska värden i kommunikationen.”  I många andra sammanhang lyfter läroplanen också fram att eleven skall lära sig läsa, tolka och analysera texter kritiskt.

Jag är inte bekant med hur befintliga läromedel tar upp detta men sajten här ovan är nog ett rätt så bra läromedel i sig.  Dessutom kanske den kan hjälpa till med att avstigmatisera ordet feminism samt diskutera könsroller, förväntningar och normer.

Förslagsvis kan man bekanta sig med bilderna och sidan i grupper.  Fråga deltagarna/eleverna/ungdomarna hur de uppfattar sidans budskap och om det känns relevant.  Väcker bilderna och texterna tankar hos dem och hur upplever de att de som skapat sidan utnyttjat kombinationen av bild och text för att föra fram ett budskap.  Be också gruppen eller klassen göra en egen lista på 33 anledningar för varför feminism, respekt, mänskliga rättigheter eller mediekritik behövs.

En till intressant sida som beroende på din arbetsplats kanske inte är helt “safe for work” är fotgrafen Gracie Hagens projekt Illusions of the Body.  I fotografierna poserar modellerna i en fördelaktig och en ofördelaktig ställning.  Kontrasten mellan bilderna är enorm och visar effektivt hur sådana saker påverkar hur vi ser och uppfattar människor.  Bilderna är inte erotiska men en del grupper kanske blir onödigt fnittriga på grund av nakenheten…