Skolbio

Skolbios hemsida finns ett stort antal filmer som skolor kan beställa för filmvisningar.  Möjligheten att arrangera skolvisningar av filmer är säkert bekant för många men vi vill också fästa uppmärksamhet till läromedlen som finns på hemsidan.  Till varje film som Skolbio erbjuder finns ett läromaterial med frågor och diskussionsuppgifter.

Film är ju bäst på bio men det är inte så tokigt att se en film i klassen heller och många filmer kan man använda för att beskriva och behandla ämnen som annars kan verka abstrakta och svåra att definiera.  Aki Kaurismäkis Le Havre beskriver migration i dagens Europa på ett svårslaget sätt medan till exempel Lukas Moodysons Vi är bäst beskriver innanförskap/utanförskap, pinsamma föräldrar och tonårstid på ett sätt som alla kan relatera till.  Ett stort plus får också den filmen för att den har tre tjejer i huvudrollen och att de ger fan i att underordna sig de könsroller många i deras omgivning förväntar sig att de skall passa in i.

Tyvärr är största delen av materialet på finska men det är nog inte svårt för var och en att översätta till svenska.  Skolbio har en lista på svenskspråkiga läromedel som finns här.  Mera material finns också på Svenska filminstitutets hemsida.

Nästa gång ni skall se på film i skolan eller gå på skolbio uppmanar vi till att välja en film som är samhälleligt relevant och att behandla filmen i klassen efteråt.  Önskar er alla fina filmstunder och inspirerande diskussioner!