Friidu & Fredi – metodmaterial om flickors och pojkars rättigheter

 

Amnesty i Finland och några andra medborgarorganisationer har sammanställt metodpaketet Friidu.  Materialet handlar om mänskliga rättigheter med ett särskilt fokus på kvinnor.  Materialet är riktat till elever i grundskolans övre klasser och gymnasister men kan också användas i ungdomsorganisationer. Boken är indelad i sex kapitel som behandlar olika aspekter av kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen.  Varje kapitel avslutas med en lista på övningsuppgifter som berör ämnet.

Friidu går att ladda ner här.

Friidu har ett syskonmaterial som heter Fredi om pojkar och mänskliga rättigheter.  Materialet är sammanställt av Setlementtinuoret.  Ladda ner Fredi här.

WP_000340