Varför får invandringskritiska röster så mycket synlighet i Finland?

Intressant inlägg om hur de stora mediebolagen i Finland ger en massa utrymme till de invandringskritiska rösterna trots att vi knappt har några invandrare alls här.

Kolumnen kunde fungera som ett underlag för en diskussion om invandring, medier och politik.  Till exempel kunde man fråga:

– Stämmer det att invandringskritiker får oproportionerligt mycket utrymme i debatten?

– Är invandring ett ämne där vissa hörs medan andra som berörs sällan får säga sitt?

– Vad är skillnaden mellan termerna invandringskritisk och rasistisk?

Metoden “Att lyssna” tangerar ämnet och kunde gärna göras i samband med ovanstående diskussionsuppgift.