Tom Daley

Simhopparen Tom Daley har kommit ut i offentligheten som homosexuell.  Det är många som har hyllat honom för detta bland annat på Twitter.  Faktum är att det finns rätt få HBTQ personer inom proffsidrotten som är öppna med sin sexualitet.  RFSL har uppmärksammat detta och HBTQ ungdomars behov av förebilder inom idrotten i en ny rapport som ni kan ladda ner här. Rapporten är gjord som en intervjustudie som uppmärksammar HBTQ personers möjligheter att delta i idrott.  Om du inte orkar läsa allt så kolla i alla fall citaten som belyser problem dessa personer upplever inom idrottsorganisationer.

”Det är känsligt, det känns som att manlighet och brottning är väldigt ihopkopplat och att det är känsligt att inte vara en man på mattan. Det var hela grejen att jag hade jättesvårt att förena bilden av mannen med att vara bög, med att tävla och samtidigt bära på rädslan. Det blev bara för mycket för mig just då, så därför slutade jag. Och det är ju skittråkigt.”

– Jonathan 23 år

Respekt upplever det som väldigt positivt att Riksidrottsförbundet i Sverige också har valt att uppmärksamma problemet med HBTQ personer som lämnar sina idrottshobbyn på grund av strukturella problem och attityder de bemöts av inom idrotten.  Förhoppningsvis hakar också centralförbunden i Finland på och börjar jobba med frågan i sina tränarutbildningar etc.