Tillgänglighetsspelet

Ännu ett material från Handisam.  Genom att klicka här kan du ladda ned Handisams tillgänglighetsspel.  Spelet är av det klassiska brädspelssnittet och behandlar tillgänglighetsfrågor.