Sexualundervisning i skolor

Sex, samtycke och våldtäkt är ett ämne som har kommit upp på flera håll på sistone.<br /><br /><br /> I Aftonbladet kan man läsa om hur sex pojkar våldtagit en 15 årig flicka och att hovrätten friat dem.  En insiktsfull och belysande kommentar från en polis som jobbade med fallet finns också att läsa här.<br /><br /><br /> Sist och slutligen vill jag länka en artikel från Huffington Post.  Artikeln beskriver ett samtal alla pappor borde ha med sina söner om samtycke och våldtäkt. <br /><br /><br /> Jag tycker att också skolans sexualundervisning kunde dra ett strå till stacken i attitydfostran kring våldtäkt.  Skolungdomsförbundet har krävt reformer i sexualundervisningen sedan sextiotalet och säkert har mycket också hänt på den fronten.  Faktum är dock att sexualundervisningen i många skolor fortfarande i praktiken består av information om fortplantning och preventivmedel.<br /><br /><br /> Enligt en studie från 2005 har 98% av unga män och 72% av unga kvinnor i Sverige (medelålder 18 år) sett på pornografi.  Det finns nog en god anledning att nyansera elevers bild av sexualitet i ett tidigt skede.  Jag säger inte att pornografi leder till våldäkt men är bergsäker på att det finns ett behov att tala om sex och sexualitet i mycket större utsträckning och från en ganska annorlunda utgångspunkt än vad läroplanens några timmar sexualundervisning erbjuder.

Sex, samtycke och våldtäkt är ett ämne som har kommit upp på flera håll på sistone.

Aftonbladet kan man läsa om hur sex pojkar våldtagit en 15 årig flicka och att hovrätten friat dem.  En insiktsfull och belysande kommentar från en polis som jobbade med fallet finns också att läsa här.

Sist och slutligen vill jag länka en artikel från Huffington Post.  Artikeln beskriver ett samtal alla pappor borde ha med sina söner om samtycke och våldtäkt.

Jag tycker att också skolans sexualundervisning kunde dra ett strå till stacken i attitydfostran kring våldtäkt.  Skolungdomsförbundet har krävt reformer i sexualundervisningen sedan sextiotalet och säkert har mycket också hänt på den fronten.  Faktum är dock att sexualundervisningen i många skolor fortfarande i praktiken består av information om fortplantning och preventivmedel.

Enligt en studie från 2005 har 98% av unga män och 72% av unga kvinnor i Sverige (medelålder 18 år) sett på pornografi.  Det finns nog en god anledning att nyansera elevers bild av sexualitet i ett tidigt skede.  Jag säger inte att pornografi leder till våldäkt men är bergsäker på att det finns ett behov att tala om sex och sexualitet i mycket större utsträckning och från en ganska annorlunda utgångspunkt än vad läroplanens några timmar sexualundervisning erbjuder.