Övergångsstället

Övergångsstället utanför Ryska ambassaden i Helsingfors är inte längre så svartvitt.<br /><br /><br /> Via YLE

Övergångsstället utanför Ryska ambassaden i Helsingfors är inte längre så svartvitt.

Via YLE

Förslagsvis kan man be en ungdomsgrupp ta reda på händelserna som låg bakom att övergångsstället blev målat såhär eller så kan man tala om det för åhörarna.  I vilket fall som helst är exemplet bra som underlag för en diskussion om civil olydnad och gränsdragningar för vad man kan göra för att få sin röst hörd.