Fördomar är ett uttryck för okunnighet och rädsla

Väldigt fint och insiktsfullt tal om fördomar av Olof Palme, tonsatt med Latin Kings musik.

“Fördomar är ett uttryck för okunnighet och rädsla.  Okunnighet om andra människors särart, rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt.”

Kanske en lämplig inledning för en morgonsamling eller temadag i skolan?