Ett lysande svar

Australiens (fd) premiärminister Kevin Rudd ger ett lysande svar på frågan varför han stöder könsneutrala äktenskap.

Ser man på klippet i en grupp kan man försöka sammanställa argumenten för och emot könsneutrala äktenskap och debattera huruvida de enskilda argumenten som framförs känns relevanta eller ej.