Bryt normen

äläoletaSkolungdomsförbundetSakki, SLL och Seta har tillsammans skapat webbplatsen normer.fi

Deras målsättning är en likabehandlande skola. Webbsidan beskriver hur normer skapas och blir utgångspunkten till hur vi tolkar vår omvärld.  Normer kan hjälpa oss att klara av vardagssituationer men de kan också lägga grunden till diskrimination av människor som avviker från det normativa.

På webbsidans finskspråkiga version finns materialet “Älä oleta” som en nedladdningsbar pdf.  Vi väntar på en svensk version men under tiden kan man bekanta sig med det intressanta och inspirerande materialet på det andra inhemska.

Läs mer via linken här ovan och bryt normen!