Åskådaren

image

UngInfo arrangerade en workshop förra torsdagen för åttorna i Norsen om åskådarrollen, dvs. någon som står bredvid utan att ingripa i situationer där det finns offer och förövare.

Vi använde ett lektionsupplägg från Forum för Levande Historia, en svensk myndighet som producerar utomordentliga undervisningsmaterial som alla finns tillgängliga gratis på webben.

Workshopen om åskådarrollen finns här.  Det kändes dock lite som om man borde ha haft med exempel från Finland också, det hade knutit ämnet mycket närmare elevernas vardag och livet här.  Samma publicerade Helsingin Sanomat artikeln “Solvaajien taltuttaja“.  Artikeln underströk hur viktigt det är att tala om åskådarrollen med unga samt bidrog med i alla fall ett konkret exempel på en situation där man hoppas att åskådare skulle ingripa.

Ofta fungerar metodmaterial bättre då man genom nyhetstexter, bilder eller annat material kan anknyta temat till den egna livsmiljön.  Nästa gång vi föreläser om åskådarrollen är vi bättre utrustade med exempel från Finland tack vare ovanstående artikel.