Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar inte bara om trösklar och smala dörrar.  Allergier, nedsatt hörsel, färgblindhet, religion och mycket annat kan begränsa människors möjligheter att delta i olika evenemang.

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer har gjort en checklista som man kan använda för att skapa tillgängliga evenemang.  Dessutom har de också skapat en annan checklista för föreläsare som vill försäkra sig om att ha en tillgänglig föreläsning.

Checklistor gör det lätt att skapa tillgängliga evenemang men är också bra för att inse vad det är som kan begränsa andras möjligheter att delta.  Tillgänglighet är demokrati!