Vad tycker du?

Vad tycker du?

Om man ställer allmänna diskussionsfrågor till gruppen är det ofta mer effektivt att be deltagarna placera sig längs en linje i rummet enligt om de instämmer helt, inte alls eller ställer sig någonstans mitt emellan ytterligheterna.  När alla valt sin plats så får de argumentera för var de står och om de blir övertygade av någons argumentation kan de flytta på sig.  Detta uppmanar även de som inte är vana att ta utrymme att uttrycka sin åsikt och ger ofta upphov till intressanta diskussioner.

Det är oftast mest intressant att fråga de som valt de yttersta positionerna att först beskriva varför de står där.  Efter det kan man fråga några i mitten också.  Om någon ändrar position kan man också låta den berätta varför.

I allmänhet lönar det sig att göra polariserade påståenden såsom tex.

– En riktig familj har en pappa, en mamma och barn.

– Invandrare kommer till Finland pga. vårt goda socialskydd.

– De som kommer till Finland skall anpassa sig till den finska kulturen.

– Kvinnor är mer emotionella än män

– Rösträtten borde sänkas till 16 års ålder

Man kan också presentera ett scenario och ge deltagarna fyra alternativa handlingsmodeller och därefter be dem ställa sig i rummets fyra hörn beroende på hur de skulle agera.  Denna metod används till exempel i materialet om åskådarrollen.

Ett alternativ är också att deltagarna måste svara antingen ja eller nej. Alla sitter i en cirkel på varsin stol (det finns en extra stol ledig hela tiden). Om man svarar ja till frågan  skall man byta plats och sätta sig på en annan stol. Om man svarar nej skall man sitta kvar på sin stol.  Att tvinga deltagarna till att välja mellan två alternativ kan lättare öppna för diskussion i grupper där deltagarna annars tenderar ställa sig mellan två svarsalternativ.  Denna variant av metoden har visat sig fungera bra speciellt i grupper med barn.