Att lyssna

Denna metod behandlar kommunikation och uteslutning.  Den kan vara en bra inledning till en workshop.  Genom övningen kan man förstå kommunikationens roll i uteslutning av andra samt hur uteslutning kan vara bundet till exempel till kön, ålder eller att någon sticker ut som annorlunda.

Instruktioner:

Be deltagarna forma par.  Den ena i paret skall berätta en historia eller tala om en upplevelse.  Samtidigt skall den andra i paret på alla möjliga sätt (förutom genom att tala eller gå i väg) visa att denne inte lyssnar.  Efter 2-3 minuter kan paren byta roller.  När detta är gjort återgår den första i paret att berätta och nu skall den andre lyssna noggrant och visa det tydligt (genom tex. att säga, jo, exakt, aha osv.)  efter 2-3 minuter kan paret byta om igen.

Diskussion

Börja med att tala om hur det kändes för deltagarna.  Vägledande frågor kunde vara tex:

–       Hur kändes det att bli ignorerad?

–       Hur kändes det att ignorera någon?

–       Hur kändes det att bli lyssnad till?

–       Hur kändes det att lyssna noggrant?

–       Vilken roll var bäst och varför?

Fortsätt med att diskutera vikten av kommunikation i uteslutning och diskrimination

–       Vad betyder aktivt lyssnande?

–       – Hur kan man bli en aktiv lyssnare?

–       Vad kan man få ut av aktivt lyssnande?

–       Vad kan man göra då man blir ignorerad?

Avsluta med att tala om hur uteslutning på basen av kön/normer

–       Vilken roll spelar kön/normativitet i uteslutning?

–       Hur påverkar de uteslutningsmekanismer som har diskuterats unga människor i Finland?

–       Hur kan man hjälpa unga överkomma uteslutning som sker på basen av kön/normativitet.