Att jobba med internationella frågor och integrationsarbete

Jag vill skriva till dig för att ge några tips om vad du kan studera om du vill jobba med internationella frågor eller med personer från olika kulturer.

Idag jobbar jag på Luckan i Helsingfors med personer från en massa olika kulturer. Jag ger information och råd till invandrare som just har flyttat till Finland. Det kan handla om att hitta rätt språkkurs eller få hjälp med att söka jobb. Endel personer behöver hjälp med att hitta till Polisen eller till Posten. Under en och samma dag kan jag träffa personer från flera olika världsdelar eller gå på ett seminarium om hur man kan jobba för att få bort rasismen på arbetsmarknaden.

Hur hamnade jag här då? Det kan ibland vara svårt att veta exakt vad man skall studera för att kunna jobba med en viss sak. Eller att veta “vad man ska bli” när man studerar ett visst ämne. Lättare är det förstås med en kock eller en polis eller en läkare. Då studerar du medicin och jobbar som läkare, klart som korvspad.

Jag valde att söka in till Åbo Akademis statsvetenskapliga fakultet SF när jag hade haft mitt mellanår efter gymnasiet. Helt enkelt för att vid SF behövde jag inte direkt bestämma mig för vad jag “skulle bli”, alltså vilket huvudämne jag skulle studera. Istället fick jag under mitt första studieår bekanta mig med olika ämnen såsom ekonomi, juridik och kvinnovetenskap. Under det andra året valde jag folkrätt som huvudämne och lärde mig mycket om FN, OSSE och andra internationella aktörer. Vi läste på om internationella avtal t.ex mot människohandel eller rasdiskriminering.
Jag gjorde min praktik på Ålands fredsinstitut och jobbade som volontär i Rumänien, allt för att få träffa personer med olika bakgrund. För att jag ser våra kulturella olikheter som någonting spännande och som en rikhet.
Jag skrev min Pro Gradu- avhandling om romska barns rätt till kultur och var glad och stolt när jag fick ta ut mina politices magister papper.

Då jag jobbade på Utrikesministeriet i Finland efter att ha blivit klar var det många som prisade ÅA:s folkrättare.
Med min utbildning kan du också lätt söka jobb utomlands och många av dem jag studerade med jobbar inom FN eller ILO. Det finns alltså en massa olika vägar du kan välja om du blir statsvetare. Du har många alternativ och kan också lätt byta inriktining i arbetslivet. Själv har jag jobbat som lärare, med forskning, på ministerium och nu på Luckan.

Tillbaka till mitt jobb, varför vill jag jobba med invandrare? Jag får höra en massa spännande historier och livsöden i mitt nuvarande jobb. Ibland är det svåra saker vi talar om, t.ex den kvinna som tvingats lämna sina barn i ett land i Afrika för att komma till Finland och jobba. Ett sådant öde önskar man verkligen ingen. Men för det mesta är det väldigt givande att se hur glada folk blir när de får hjälp att hitta vidare. Det jag trivs bäst med är att jobbet är så varierande och att jag verkligen helt konkret kan se att jag hjälper invandrarna hitta sin plats i vårt samhälle. Jag har aldrig ångrat mitt studieval och kan verkligen rekommendera det för dig om du är intresserad av internationella frågor!

Liselott Sundbäck
Informatör för Luckan Integration